Aktualizačné školenie (AOP)

Vyplnením tohto formulára sa k ničomu nazaväzujete. Systém je bezplatný. Štyri mesiace pred ukončením platnosti Vášho osvedčenia Vás upozorní na potrebu aktualizácie. Pre funkčnosť systému je nutné vypísať správne kontaktné údaje. Naša oprávnená vzdelávacia organizácia Vás bude informovať o možnostiach absolvovania AOP priamo u nás.

 

Moje posledné školenie alebo AOP som absolvoval dňa *
E.g., 24. 06. 2021

Vertical Tabs


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.