Školiaca činnosť

Spoločnosť YSC, s.r.o. zastrešuje školiace stredisko pre celoživotné vzdelávanie. Ponúka široký výber školení v oblasti ochrany práce. Školenia prebiehajú priamo v prevádzke zákazníka alebo v školiacom stredisku YSC, s.r.o. na Námestí Jozefa Herdu 1 v Trnave.

Jazyk školení: SK / EN / DE 

Vyberte si z ponuky nasledujúcich kurzov:

Kurzy pre elektrotechnikov:
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov – Odborná príprava Elektrotechnik §21
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov  - Odborná príprava Samostatný elektrotechnik §22
Odborná spôsobilosť elektrotechnikov  - Odborná príprava Elektrotechnik na riadenie činností a prevádzky §23
Aktualizačná odborná príprava - Elektrotechnik §21
Aktualizačná odborná príprava - Samostatný elektrotechnik §22
Aktualizačná odborná príprava – Elektrotechnik na riadenie činností alebo prevádzky §23
Aktualizačná odborná príprava – Revízny technik §24

Kurzy pre viazačov bremien a žeriavnikov:
Odborná spôsobilosť viazačov bremien
Odborná spôsobilosť obsluhy - žeriavnikov na mostové žeriavy
Odborná spôsobilosť obsluhy - žeriavnikov na konzolové žeriavy
Odborná spôsobilosť obsluhy - žeriavnikov na portálové žeriavy

Kurzy pre bezpečnostných technikov:

Odborná príprava bezpečnostných technikov
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostních technikov

Rekvalifikačné kurzy:

Lektor vo vzdelávaní dospelých – andragogické minimum
Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy EN ISO 18001
Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001
Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy E ISO 9001
Účtovník - Jednoduché účtovníctvo
Účtovník - Podvojné účtovníctvo
Účtovník - Mzdy a personalistika

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.