Školiace stredisko

Spoločnosť YSC, s.r.o. zastrešuje školiace stredisko pre celoživotné vzdelávanie. Ponúka široký výber školení v oblasti ochrany práce. Školenia prebiehajú priamo v prevádzke zákazníka alebo v školiacom stredisku YSC, s.r.o. na Námestí Jozefa Herdu 1 v Trnave.

Jazyk školení: SK / EN / DE 

Vyberte si z ponuky nasledujúcich kurzov:

Rekvalifikačné kurzy:

VS 01 Lektor vo vzdelávaní dospelých – andragogické minimum
VS 11 Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy EN ISO 18001
VS 12 Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001
VS 13 Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy E ISO 9001
VS 14 Účtovník - Jednoduché účtovníctvo
VS 15 Účtovník - Podvojné účtovníctvo
VS 16 Účtovník - Mzdy a personalistika
VS 17 Elektrotechnické minimum (už čoskoro)

Kurzy pre elektrotechnikov:
VS 02 Odborná spôsobilosť elektrotechnikov – Odborná príprava Elektrotechnik §21
VS 03 Odborná spôsobilosť elektrotechnikov  - Odborná príprava Samostatný elektrotechnik §22
VS 04 Odborná spôsobilosť elektrotechnikov  - Odborná príprava Elektrotechnik na riadenie činností a prevádzky §23
VS 05 Aktualizačná odborná príprava - Elektrotechnik §21
VS 06 Aktualizačná odborná príprava - Samostatný elektrotechnik §22
VS 07 Aktualizačná odborná príprava – Elektrotechnik na riadenie činností alebo prevádzky §23
VS 08 Aktualizačná odborná príprava – Revízny technik §24

Kurzy pre bezpečnostných technikov:
VS 09 Odborná príprava bezpečnostných technikov
VS 10 Aktualizačná odborná príprava bezpečnostních technikov

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Hlavná služba

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.