VTZ

Spoločnosť YSC, s.r.o. ponúka v oblasti vyhradených technických zariadení elektrických, zdvíhacích, plynových a tlakových nasledujúce služby:

certifikácia zariadení, montáž, rekonštrukcia, údržba, opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky

Máte otázky? Kontaktujte nás.

 

Hlavná služba

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.