VTZ

Spoločnosť YSC, s.r.o. ponúka v oblasti vyhradených technických zariadení elektrických a zdvíhacích nasledujúce služby:

montáž, rekonštrukcia, údržba, opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky

Oprávnenia:
41/4/2016-EZ-S,O(OU,R,M),E2,A,B
48/4/2016-ZZ-S,O(OU,R,M),Aa,b Ba1,a2,b,c2

 

Hlavná služba

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.