Odbornosť a kvalita
v oblasti ochrany práce a VTZ

Ponuka našich služieb

BOZP & PO

Spoločnosť YSC, s.r.o. zabezpečí služby BOZP a požiarnej ochrany prostredníctvom svojich bezpečnostných technikov a technikov požiarnej ochrany, ​zabezpečí vedenie kompletnej dokumentácie BOZP...

viac infomore infoWeiterlesen
VTZ

Spoločnosť YSC, s.r.o. ponúka v oblasti vyhradených technických zariadení elektrických a zdvíhacích nasledujúce služby: montáž, rekonštrukcia, údržba, opravy, odborné prehliadky a odborné...

viac infomore infoWeiterlesen
ISO Certifikácia

Spoločnosť YSC, s.r.o. zabezpečuje školenia v oblasti manažérskych systémov: Príprava na funkciu interného audítora v oblasti environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 140...

viac infomore infoWeiterlesen
Školiace stredisko

Spoločnosť YSC, s.r.o. zastrešuje školiace stredisko pre celoživotné vzdelávanie. Ponúka široký výber školení v oblasti ochrany práce. Školenia prebiehajú priamo v prevádzke zákazníka alebo...

viac infomore infoWeiterlesen

Našu kvalitu potvrdzujú

O nás

O nás

Ste na správnom mieste, pokiaľ hľadáte odbornosť a kvalitu Firma YSC, s.r.o. YSC ako your safety and control Spoločnosť YSC, s.r.o. pôsobí v oblasti ochrany práce a VTZ. Pre našich zákazníkov vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických a zdvíhacích. Organizujeme školenia odbornej prípravy a aktualiza...

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.