Odbornosť a kvalita
v oblasti ochrany práce a VTZ

Ponuka našich služieb

BOZP & PO

Spoločnosť YSC, s.r.o. zabezpečí bezpečnostno-technickú službu a služby požiarnej ochrany prostredníctvom svojich bezpečnostných technikov a technikov požiarnej ochrany, ​zabezpečí vedenie kompletnej

viac info
VTZ

Spoločnosť YSC, s.r.o. ponúka v oblasti vyhradených technických zariadení elektrických, zdvíhacích, plynových a tlakových nasledujúce služby: certifikácia zariadení, montáž, rekonštrukcia, údržba

viac info
ISO certifikácia

Spoločnosť YSC, s.r.o. zabezpečuje školenia v oblasti manažérskych systémov: Príprava na funkciu interného audítora v oblasti systémov manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 Príprava na

viac info
Školiaca činnosť

Spoločnosť YSC, s.r.o. zastrešuje školiace stredisko pre celoživotné vzdelávanie. Ponúka široký výber školení v oblasti ochrany práce. Školenia prebiehajú priamo v prevádzke zákazníka alebo v

viac info

Našu kvalitu potvrdzujú

  • ECL
  • Ministerstvo školstva SR
  • Národný inšpektorát práce SR
  • Technická inšpekcia Slovenskej republiky
O nás

O nás

YSC je firma zameraná na montáž, certifikáciu a kontrolu vyhradených technických zariadení s prislúchajúcou infraštruktúrou a inžinierskou činnosťou. Spoločnosť vznikla v roku 2013 ako združenie dvoch oblastí pôsobenia, jednou bola revízna činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických...


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.