VTZ zdvíhacie

Spoločnosť YSC, s.r.o. ponúka v oblasti vyhradených technických zariadení zdvíhacích nasledujúce služby:

Oprávnenie č.: 48/4/2016-ZZ-S,O(OU,R,M),Aa,b Ba1,a2,b,c2

Hlavná služba

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.