ISO certifikácia

Spoločnosť YSC, s.r.o. zabezpečuje školenia v oblasti manažérskych systémov:

Príprava na funkciu interného audítora v oblasti systémov manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001

Príprava na funkciu interného audítora v oblasti environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001

Príprava na funkciu interného audítora v oblasti manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001

Preškolenie na normu 45001

Čoskoro pribudnú informácie o ISO certifikácii.


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.