VTZ elektrické

Spoločnosť YSC, s.r.o. ponúka v oblasti vyhradených technických zariadení elektrických nasledujúce služby:

Oprávnenie č.: 41/4/2016-EZ-S,O(OU,R,M),E2,A,B

Hlavná služba

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.