Služby BTS

Spoločnosť YSC, s.r.o. je držiteľom oprávnenia na výkon bezpečnostno-technickej služby a zabezpečí v oblasti služieb BOZP:

Na základe oprávnenia na výchovu a vzdelávanie od Národného inšpektorátu práce Vás zaškolíme:

Máte otázky? Kontaktujte nás.

Hlavná služba

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.